Apliko online per “The Voice 6”


*Nese mundeni, shoqerojeni aplikimin tuaj me nje video ose audio te nje interpretimi vokal tuajin. Ju lutemi te ngarkoni regjistrimin ne Youtube, Soundcloud, ose nje platforme tjeter dhe te shkruani adresen me poshte.