Aplikoni për të marrë pjesë në The Voice Kids. Aplikantët duhet të jenë nga mosha 6 deri në 14 vjeç. Të dhënat e prindit apo të një personi të autorizuar janë të detyrueshme.

Ju këshillojmë që aplikimin ta kryeni nga kompjuteri.
Në rast se hasni probleme teknike, ju lutemi të dërgoni informacionet e mëposhtëme me email tek [email protected]

Të dhënat e prindit apo personit të autorizuar