Gabrieli dhe Megi nga The Voice Kids në Pop Culture