Sindi, këndon “Something got a hold on me”, të Christina Aguilera, live, në Top Show Mag!