Anisa Smajlaj, 4 Tetor 2013Licensuar nga Talpa Distribution B.V.
Formati origjinal nga Talpa Content B.V.