Bashkim, 11/10/2013 - The Voice of Albania 3Licensuar nga Talpa Distribution B.V.
Formati origjinal nga Talpa Content B.V.